Innovatie

Nationaal Waterpark: combinatie van voedselproductie met landschaps- en waterbeheer

Het waterpark is één van de ideeën voor het creëren van een duurzame landbouw in Zuid-Holland. In dit innovatieve POP3-project worden voedselproductie, waterbeheer en landschapsbeheer gecombineerd. Een waterpark is een mooie waterrijke polder. Maar dan één waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of nieuwe manieren van voedselproductie. De bedrijven in dit gebied leveren naast de landbouwproductie ook een bijdrage aan water- en landschapsbeheer. In het waterpark zijn bovendien mogelijkheden voor versterking van de sociale cohesie in het landelijk gebied en nieuwe verbindingen met de stad. Lees meer over Waterpark Zuid-Holland.