Nieuws

Nationale Netwerkconferentie POP3 geslaagde dag

Een stralende zonovergoten dag op een prachtig landgoed in herfsttooi, dat was het decor voor de jaarlijkse netwerkconferentie van Regiebureau POP. Dit jaar gehouden op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een goed bezochte dag, inspirerende sprekers en lekker eten gevolgd door diverse interessante workshops en dan ook nog de uitreiking van het eerste exemplaar van een brochure met een selectie van de oogst van POP3. Het mag een zeer geslaagde dag genoemd worden.

Na een openingswoord van Ger de Peuter (directeur Regiebureau POP) volgde een panelgesprek. Aan de tand gevoeld door Meije Gildemacher (provincie Fryslân) uitte Gedeputeerde Hester Maij (provincie Overijssel), DG Marjolijn Sonnema (DG Agri LNV), Iman Boot (vertegenwoordiger Europese Commissie) en Trienke Elshof (LTO en melkveehoudster) zich enthousiast over de voortgang van het huidige POP, waarbij Maij aangaf dat ook in de huidige periode nog veel inspanning nodig is om het programma soepeler voor de begunstigden te laten verlopen. Boot plaatste een kritische noot bij de complexiteit van de Nederlandse uitvoering. Het panel sprak zich uit voor een integraal en eenvoudiger programma voor de landbouw bij het nieuwe GLB. Het panel steunde op hoofdlijnen de voorstellen van de Europese Commissie over het toekomstig GLB.

Naar een meer natuurlijk landbouwsysteem

Jan-Willem Erisman hield een gedreven betoog, waarin hij de landbouwvisie van LNV over kringlooplandbouw omarmde. Het was een warm pleidooi om vooral naar een meer natuurlijk landbouwsysteem te gaan, een systeem dat schommelingen kan opvangen waarbij de bodem een belangrijke hoofdrol speelt.

Brochure en database vol oogst POP-projecten

Ger de Peuter, directeur Regiebureau POP overhandigde een brochure met een selectie POP-projecten aan gedeputeerde Maij en DG Sonnema. Deze brochure is vrijdag 16 november met nieuwe Oogst en enkele andere vakbladen verstuurd.

Ook werd in de pauzes de nieuwe database met innovatieprojecten getoond. Deze is vanaf nu te vinden op de website van het Netwerk Platteland.

Workshops goed bezocht

Na de lunch werden twee rondes workshops gegeven. De wandeling over het landgoed Mariënwaerdt naar de workshops, bood de ruim 150 deelnemers een mooie gelegenheid om te netwerken.

Met veel enthousiasme en inzet is vervolgens op de verschillende thema's in de workshops van gedachte gewisseld. Met name de workshops over Bodem & kringlooplandbouw en GLB na 2020 werden goed bezocht. In de workshop GLB na 2020 werd, na een korte introductie, in verschillende subgroepjes met veel enthousiasme en inzet doorgepraat over de onderwerpen die zeker in het te ontwikkelen Nationaal Strategisch Plan terug zouden moeten komen en over de wijze waarop de uitvoering van het GLB in de nieuwe periode het best vormgegeven zou kunnen worden.

Verbindend communiceren

Vervolgens hield René Schepers een betoog over verbindend communiceren rondom POP-projecten. Waarbij hij over de soms moeizame relatie tussen boer en burger meegaf “Laten we nu eens niet luisteren naar wat er gezegd wordt maar luisteren naar wat men bedoelt te zeggen.”

Dankwoord aan adviesgroep water

Gedeputeerde Henk Staghouwer, Charles Hussels en Ger de Peuter sloten de dag af met een terugblik op de werkzaamheden van de adviesgroep water, waarbij Ger de Peuter beide heren bedankte voor hun inzet.

Het Regiebureau POP kijkt terug op een zeer geslaagde netwerkconferentie, waarbij de deelnemers intensief met elkaar in gesprek waren.

 

     

     

    

     

  • Foto's copyright Regiebureau POP (Klik op de foto voor een vergroting)

     

     

     

 

Nationale popconferentie