LEADER (lokale initiatieven)

Natuur- en recreatieplan Vilt - LEADER Zuid-Limburg

Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Limburgs Landschap werkt het Kernoverleg Vilt aan een nieuwe bestemming van sportvelden en een maisakker aan de rand van het dorp. Met actieve inzet van de bewoners  ontstaat hier een hoogwaardig landschap en kwaliteitsnatuur. Het plan is tot stand gekomen op basis van de inspraak en de wensen van de inwoners van het dorp. die ook betrokken zullen worden bij het inrichten en het onderhoud van het plangebied. Het landschap wordt met de aanplant van fruitbomen, andere landschapselementen en de aanleg van speelelementen aantrekkelijk gemaakt voor alle inwoners van Vilt én voor recreanten uit de omgeving. Het gemeenschapshuis ‘Cascade’ wordt daarmee een nieuw startpunt voor wandelaars en fietsers, en krijgt daarmee weer een gezonde financiële basis voor de toekomst.