Evenement

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid (uitgesteld)

Datum: 
28 mei 2020

Plaats: De Schakel, Nijkerk
Tijd: 10.30 tot 17.00 uur

De organisatoren Brancheorganisatie Akkerbouw, Regiebureau POP, Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal hebben besloten de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid te verplaatsen van 18 maart naar donderdag 28 mei a.s.

In veel projecten wordt kennis op het gebied van plantgezondheid ontwikkeld. Projecten met subsidie van de Topsectoren, POP3 of Horizon 2020. Ook zijn er projecten die zorgen dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Dit is allemaal van belang voor een duurzame land- en tuinbouw en het inkomen van boer en tuinder.

Er gebeurt veel. Daardoor bestaat de behoefte aan meer verbinding tussen de activiteiten en gezamenlijke ontwikkeling. Vandaar de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid. Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rond vier thema’s:

  1. Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen
  2. Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk
  3. Biodiversiteit
  4. Bodempathogenen

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als u niet uitgenodigd bent en wel interesse hebt om deel te nemen, kunt u contact opnemen met Kees Anker: c.anker@rb.agro.nl

 
Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid