Nieuws

Netwerkdag Akkerbouw/vollegrondsgroenten verbindt POP3 innovatieprojecten

Op donderdag 6 september vond de tweede Netwerkbijeenkomst voor POP3 innovatieprojecten plaats. Na de melkveehouderij was dit keer de beurt aan  het thema Akkerbouw/vollegrondsgroenten in Europees perspectief.

Op tal van vlakken innoveert de akkerbouw. Op dit moment zijn er ook binnen het plattelandsontwikkelingsprogramma bijna 40 projecten in uitvoering op het gebied van innovatie in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. De Netwerkbijeenkomst was gericht op het versterken van deze projecten, onder andere door ze te verbinden met gelijksoortige projecten en Europese faciliteiten. Zoals een van de aanwezigen het uitdrukte "Kennis delen is werken aan de toekomst". Het grootste deel van de  zeventig aanwezigen waren projectleiders van POP-projecten en Nederlandse participanten in Europese netwerken.

Posterpresentaties

De posterpresentaties vormden de kern van de bijeenkomst. Informatie over de 37 POP3-projecten in de akkerbouw/vollegrondsgroenten werden met een korte pitch gedeeld met geïnteresseerden. Veel projecten zijn gericht op Bodem en klimaat. Andere projecten hebben betrekking op plantgezondheid, technische innovaties, precisielandbouw en verdienmodellen.

De discussie ging onder andere over de vraag hoe je het grote peloton van boeren bereikt met maatregelen die milieuwinst opleveren. Eén van de conclusies was “adoptie van vernieuwingen gaat sneller als je maatregelen kan bedenken waar boeren op termijn inkomen van krijgen”.   

Nationale en Europese faciliteiten

Het ging die dag niet alleen om de POP3-projecten, maar ook verschillende Europese en nationale projecten en programma’s werden gepresenteerd. De presentaties en het verslag van deze dag geven een mooi beeld van innovaties in de akkerbouw en wat er binnen Europa speelt op dit gebied.

En nu verder! Doe je mee?

Het is natuurlijk de bedoeling dat het netwerken ook na deze bijeenkomst wordt voortgezet. Dat gelijksoortige projecten elkaar weten te vinden en dat verdere activiteiten zullen worden ontplooid. Heb je een goed idee hoe dat zou kunnen? Neem dan contact op met Kees Anker. Op 11 oktober vindt de volgende Netwerkbijeenkomst voor Nieuwe ketens/nieuwe markten plaats.