Nieuws

Nieuwe blog Ger de Peuter: De toekomst van het platteland

Lees nu de nieuwe blog van Ger de Peuter:  Er gebeurt veel en het bruist van de energie op het platteland, maar is het afdoende om het tij te keren?  Hier ligt een gezamenlijke uitdaging voor plattelandsgemeenten, provincies en rijk, maar ook voor de bewoners.