Nieuws

Filter op thema

Vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dit in zijn advies

Foto: Saskia Houben (Delphy)

Verlenging POP op huidig niveau

Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt de komende één à twee jaar in de huidige omvang voortgezet tot de start van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Stem op jouw favoriete plattelandsproject voor de RIA2020!

Volgende week donderdag 25 juni vindt de online uitreiking plaats van de Rural Inspiration Awards 2020 (#RIA2020).

POP3 innovatie en de Technology Readiness Level

Voor het bepalen van het ontwikkelingsstadium van een innovatie wordt in het Horizon Europe programma de Technology Readiness Levels (TRL) gebruikt.

Peter Graven teamleider en plaatsvervangend directeur Regiebureau POP

Per 1 augustus zal Peter Graven (56) starten als teamleider programmateam, tevens plaatsvervangend directeur bij het Regiebureau POP.

Pilotregeling voor experimenten kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies hebben afspraken gemaakt om focus aan te brengen op klimaat, kringlooplandbouw en biodiversiteit binnen de&n

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws