Nieuws

Filter op thema

Oproep tot deelname aan het project ‘Smart Rural’

Het ‘Smart Rural project’ is in februari 2020 van start gegaan en zal 2,5 jaar lopen.

Onderdelen EIP-Agri aan de hand van Nieuwkomers in de landbouw

EIP-Agri bestaat uit meer dan alleen de innovatieprojecten (Operational Groups) in POP3. Ook de Focus Groups en Thematic Networks zijn onderdelen van EIP-Agri.

Foto: Dick Boschloo

Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

Provincies en RVO.nl hebben samen de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende subsidieprojecten bekeken.

Bereikbaarheid Regiebureau POP en bijeenkomsten

Het Regiebureau POP volgt de maatregelen die de overheid afkondigt om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

EIP Focus Group over alternatief veevoer brengt eindrapport uit

De Focus Group 'New feed for pigs and poultry' heeft onlangs het ei

16e NRN-meeting in Spaanse krimpregio

De 16e NRN-meeting werd op 3 maart 2020 georganiseerd in de Spaanse provincie Zaragoza. NRN staat voor National Rural Network.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws