Nieuws

Filter op thema

Thematic Networks verbinden wetenschap en praktijk

In de Thematic Networks van het Horizon2020-programma werken op Europees niveau onderzoek en praktijk samen aan het beschikbaar maken van praktisch toepasbare kennis voor de landbouw.

Vacature adviseur Kennisverspreiding Netwerk Platteland

Help jij ons de kennis uit POP-projecten verder te brengen? Het Regiebureau POP stelt een interessante vacature open voor creatieve geesten, met hart voor landbouw en natuur.

Foto: Valerie Kuypers

Save the date: Netwerkconferentie POP3 op 7 november 2019

Reserveer alvast donderdag 7 november in uw agenda. Dan organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3.

Het thema dit jaar is:

POP conferentie

Tussentijdse evaluaties POP3: Wat hebben we geleerd?

Het Regiebureau POP heeft op verzoek van de Europese Commissie het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gedurende 2014-2018 geëvalueerd. POP3 loopt van 2014 tot 2020.

Landelijke LEADER-dag 2019: Geef je nu op!

Met LEADER komen prachtige initiatieven van de grond. Via LEADER ontstaan concrete projecten bottom- up met een grote betrokkenheid van uiteenlopende lokale partijen.

POP3 project proeftuin innovatie streekproducten Brabant in beeld

Op 3 juli werden op de Europese bijeenkomst 'Bio-economie: de kansen grijpen voor het Europese platteland' twee succesverhalen over bio-economie getoond.

de Laarhoeve
Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws