Nieuws

Filter op thema

Hoe wordt Nederland koploper Kringlooplandbouw

Onlangs zijn twee rapporten verschenen over kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw

Winst boeken met precisielandbouw blijft een worsteling

Ongeveer 150 akkerbouwers lieten zich onlangs in Odoorn informeren over precisielandbouw.

Nederland host een EIP-workshop

Op 4 en 5 juni is in Almere een thematische EIP-workshop gehouden. Het onderwerp was Crop rotation and crop diversification.

Nederland host EIP-bezoek

Naar een Nationaal Strategisch Plan

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt herzien. Op 23 mei 2019 spraken ongeveer 200 betrokkenen bij het GLB in Nieuwegein over deze veranderingen.

Maximaal melk uit gras

In het EIP-project Maximaal melk uit gras is gezocht naar een bedrijfssysteem, waarin maximaal wordt beweid en waarbij een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws