Nieuws

DAW-delegatie neemt deel aan EIP-agri workshop water management in Spanje

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk J

Wat willen boer, koe, weidevogel en burger?

Donderdag 24 mei organiseerde Dairy Campus Leeuwarden, Living Lab Fryslân en Kening fan ‘e Greide een symposium over biodiversiteit in de melkveehouderij.

Directeur Regiebureau POP benoemd

De heer ir. G. (Ger) de Peuter is per 15 mei 2018 benoemd als directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Ger de Peuter

Landbouwportaal Noord Holland is open

Op 28 mei vond de officiële opening plaats van het Landbouwportaal Noord Holland en de start van

Landbouwportaal

Innovatieprojecten POP3 en Topsectoren verbinden

Zowel de innovatieprojecten van POP3 als van de Topsectoren dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw. Het doel van beide programma’s is gelijk, maar de benadering verschilt.

Netwerkbijeenkomst verbindt POP3 innovatieprojecten in de melkveehouderij

Met POP3 subsidie wordt volop geïnnoveerd. Via de maatregelen 'Samenwerking voor Innovatie en EIP' zijn inmiddels ca. 100 projecten in uitvoering.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws