Nieuws

Filter op thema

Veertiende NRN-meeting in teken van LEADER en netwerken

Wijnkelder Budureasca produceert 3 miljoen liter wijn per jaar. Het dagverblijf St. Stelian biedt zorg voor en na school aan 30 kinderen uit kansarme (Roma-)gezinnen.

Minister Schouten lanceert Realisatieplan visie LNV

In september 2018 heeft het kabinet de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ gepresenteerd met de inzet op een transitie naar kringlooplandbouw.

Carola Schouten

Hoe wordt Nederland koploper Kringlooplandbouw

Onlangs zijn twee rapporten verschenen over kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw

Winst boeken met precisielandbouw blijft een worsteling

Ongeveer 150 akkerbouwers lieten zich onlangs in Odoorn informeren over precisielandbouw.

Nederland host een EIP-workshop

Op 4 en 5 juni is in Almere een thematische EIP-workshop gehouden. Het onderwerp was Crop rotation and crop diversification.

Nederland host EIP-bezoek
Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws