Nieuws

Filter op thema

Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond: een grote uitdaging

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Jonge landbouwers investeren in duurzame energie

Jonge landbouwers tot en met 40 jaar kunnen via de POP3 subsidieregeling Jonge landbouwers (JoLa) 40% subsidie krijgen voor allerlei investeringen op het bedrijf.

Warmteopslag in oude mestput

Zelfvoorzienend voor je warmtebehoefte en van “het gas af” dat is het toekomstbeeld dat  ondernemer Ellen Kok voor ogen heeft.

Klimaat in het nieuwe GLB

In de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid wil Europa het klimaat op een hoger ambitieniveau brengen.

VPRO zoekt pioniers op het platteland, aanmelden tot 1 mei

VPRO Tegenlicht zoekt pioniers op het platteland. Mensen die de kracht van het landelijke inzetten voor de samenleving van de toekomst.

VPRO zoekt pioniers

POP3 draagt bij aan Toekomstvisie gewasbescherming

Het ministerie van LNV heeft half april 2019 de

Investeren in Duurzame Aardappelrassen (IDA). Foto: Avebe
Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws