Nieuws

Filter op thema

Bijdrage provincies aan klimaatdoelen

Voor de landbouw ligt er een belangrijke opgave op het gebied van klimaat. Naast allerlei andere partijen dragen ook de provincies en het ministerie van LNV bij aan oplossing hiervan.

POP3-innovatieproject zoekt nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling

De melkveehouderij in het Groene Hart staat momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal landbouwbedrijven is sterk afgenomen, evenals de biodiversiteit in het gebied.

Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond: een grote uitdaging

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Jonge landbouwers investeren in duurzame energie

Jonge landbouwers tot en met 40 jaar kunnen via de POP3 subsidieregeling Jonge landbouwers (JoLa) 40% subsidie krijgen voor allerlei investeringen op het bedrijf.

Warmteopslag in oude mestput

Zelfvoorzienend voor je warmtebehoefte en van “het gas af” dat is het toekomstbeeld dat  ondernemer Ellen Kok voor ogen heeft.

Klimaat in het nieuwe GLB

In de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid wil Europa het klimaat op een hoger ambitieniveau brengen.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws