Nieuws

Filter op thema

Eiwittransitie, quinoa, microalgen en meer

In 2019 haalden Nederlanders 61% van hun eiwitten uit dierlijke producten en 39% uit plantaardige producten. In 2014 was dat 65% en 35%.

Joris Giessen uit Angeren inspecteert zijn quinoa gewas

EIP-Agri workshop over gezonde bodem

Op 7 en 8 oktober a.s. wordt in Portugal de workshop 'Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice' gehouden.

Boeren werken in meer dan 400 projecten aan schoner en voldoende water en betere bodem

In het op 26 maart verschenen jaarverslag 2019 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kun je lezen over welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het programma DAW.

Oproep tot deelname aan het project ‘Smart Rural’

Het ‘Smart Rural project’ is in februari 2020 van start gegaan en zal 2,5 jaar lopen.

Onderdelen EIP-Agri aan de hand van Nieuwkomers in de landbouw

EIP-Agri bestaat uit meer dan alleen de innovatieprojecten (Operational Groups) in POP3. Ook de Focus Groups en Thematic Networks zijn onderdelen van EIP-Agri.

Foto: Dick Boschloo

Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

Provincies en RVO.nl hebben samen de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende subsidieprojecten bekeken.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws