Nieuws

Filter op thema

Bereikbaarheid Regiebureau POP en bijeenkomsten

Het Regiebureau POP volgt de maatregelen die de overheid afkondigt om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

EIP Focus Group over alternatief veevoer brengt eindrapport uit

De Focus Group 'New feed for pigs and poultry' heeft onlangs het ei

16e NRN-meeting in Spaanse krimpregio

De 16e NRN-meeting werd op 3 maart 2020 georganiseerd in de Spaanse provincie Zaragoza. NRN staat voor National Rural Network.

Resultaten POP3-maatregel Verbetering Landbouwstructuur

Van de POP3-maatregel Verbetering Landbouwstructuur zijn inmiddels alle projecten in uitvoering. Gelegenheid dus om de balans op te maken.

Kavelruil

Delphy aan de slag met adviesopdracht Kennisverspreiding voor het netwerk platteland

Het Regiebureau POP wil kennis en leerervaringen uit de POP3-projecten beter ontsluiten naar een bredere groep van erfbetreders en boeren.

Kringlooplandbouw

Uitwisseling EIP-projecten met Niedersachsen

De Europese Unie hecht veel waarde aan het verspreiden van de kennis die via het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri) ontwikkeld wordt. Ook tussen de EU-lidstaten.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws