Nieuws

Filter op thema

ZOOMen tijdens de 17e NRN-meeting

De 17e NRN-meeting (National Rural Networks) werd wegens de coronacrisis digitaal gehouden; dat was voor het eerst.

EC-enquête naar informatiebeleid rondom GLB (t/m 17 mei)

In opdracht van de Europese Commissie (DG AGRI), onderzoekt PPMI, een Europees bureau voor onderzoek en beleidsanalyse, hoe stakeholders geïnformeerd zijn over het Gemeenschappelijk Landbou

Eiwittransitie, quinoa, microalgen en meer

In 2019 haalden Nederlanders 61% van hun eiwitten uit dierlijke producten en 39% uit plantaardige producten. In 2014 was dat 65% en 35%.

Joris Giessen uit Angeren inspecteert zijn quinoa gewas

EIP-Agri workshop over gezonde bodem

Op 7 en 8 oktober a.s. wordt in Portugal de workshop 'Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice' gehouden.

Boeren werken in meer dan 400 projecten aan schoner en voldoende water en betere bodem

In het op 26 maart verschenen jaarverslag 2019 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kun je lezen over welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het programma DAW.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws