Nieuws

Filter op thema

Boeren werken in meer dan 400 projecten aan schoner en voldoende water en betere bodem

In het op 26 maart verschenen jaarverslag 2019 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kun je lezen over welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het programma DAW.

Oproep tot deelname aan het project ‘Smart Rural’

Het ‘Smart Rural project’ is in februari 2020 van start gegaan en zal 2,5 jaar lopen.

Onderdelen EIP-Agri aan de hand van Nieuwkomers in de landbouw

EIP-Agri bestaat uit meer dan alleen de innovatieprojecten (Operational Groups) in POP3. Ook de Focus Groups en Thematic Networks zijn onderdelen van EIP-Agri.

Foto: Dick Boschloo

Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

Provincies en RVO.nl hebben samen de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende subsidieprojecten bekeken.

Bereikbaarheid Regiebureau POP en bijeenkomsten

Het Regiebureau POP volgt de maatregelen die de overheid afkondigt om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

EIP Focus Group over alternatief veevoer brengt eindrapport uit

De Focus Group 'New feed for pigs and poultry' heeft onlangs het ei

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws