Nieuws

Filter op thema

Vernatting van veenweidegebieden moet bijdragen aan realiseren van klimaatdoelen

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 24 mei ingestemd met een motie van SP, D66 en GroenLinks waarin de regering wordt gevraagd een gedeeltelijke vernatting van veenweidegebieden in Nederlan

Veenweidegebied

Dijksma wil dat mensen minder vlees eten

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van het klimaatakkoord zegt Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu dat ze mensen wil verleiden om minder vlees

Vlees

Martijn van Dam zet in op afschaffing inkomenssteun in Europa

Klimaatonderzoeker en emeritus hoogleraar van de WUR Pier Vellinga zette afgelopen zaterdag 21 mei de toon in het slotdebat van de serie 'It's the food my friend!' de Rode Hoed.

Martijn van Dam

EU komt met klimaatmaatregelen landbouw

De Europese Unie heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2030 met 40% terug te dringen.

klimaatmaatregelen landbouw

Food to be – Aan tafel met Martijn van Dam

Ontdek de wereld van voedsel, design en technologie. De expo Food to be biedt de unieke mogelijkheid om een reis te maken langs de toekomst van ons voedsel.

healthy food

Food to be - Aan tafel met Martijn van Dam

Ontdek de wereld van voedsel, design en technologie. De expo Food to be biedt de unieke mogelijkheid om een reis te maken langs de toekomst van ons voedsel.

Martijn van Dam
Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws