Nieuws

Jaarverslag over de uitvoering POP3 over 2017 online!

Jaarlijks rapporteert Nederland aan de Europese Commissie over de voortgang van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

EIP-uitwisseling tussen Duitsland, Vlaanderen en Nederland

Op 24 en 25 oktober organiseert het Duitse EIP-netwerk een “Transferbesuch” aan Vlaanderen (Leuven en Sint-Truiden).

Exclusieve POP3-subsidie voor teler Veldleeuwerik

Telers uit Flevoland die aangesloten zijn bij Veldleeuwerik kunnen vanaf komend najaar deelnemen aan het POP3-project 'Flevoland Innovatieland'.

Wat levert de Focus Group Circular Horticulture op?

De Focus Group Circular Horticulture bestaat uit onderzoekers en praktijkmensen uit verschillende Europese landen.

Ellen Beerling

Subsidie voor Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Vanaf 24 september tot en met 26 november 2018 kan in Gelderland subsidie worden aangevraagd voor (door)ontwikkelijking van natuurinclusieve landbouw.

Provincie Groningen: bijna 1,5 miljoen euro voor herstel landschap en natuur

Voor een beter en mooier landschap met meer plaats voor allerlei dier- en plantensoorten stelt de

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws