Nieuws

Filter op thema

Resultaten POP3-maatregel Verbetering Landbouwstructuur

Van de POP3-maatregel Verbetering Landbouwstructuur zijn inmiddels alle projecten in uitvoering. Gelegenheid dus om de balans op te maken.

Kavelruil

Delphy aan de slag met adviesopdracht Kennisverspreiding voor het netwerk platteland

Het Regiebureau POP wil kennis en leerervaringen uit de POP3-projecten beter ontsluiten naar een bredere groep van erfbetreders en boeren.

Kringlooplandbouw

Uitwisseling EIP-projecten met Niedersachsen

De Europese Unie hecht veel waarde aan het verspreiden van de kennis die via het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri) ontwikkeld wordt. Ook tussen de EU-lidstaten.

Veel projecten precisielandbouw, meer afstemming nodig

Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie voor precisielandbouw.

Precisielandbouw

Nieuwe blog Ger de Peuter: 'In transitie'

De letterlijke betekenis van het woord ‘transitie’ is het overgaan van het een in het ander. Van rups naar vlinder, van fossiele brandstof naar elektriciteit.

Ding mee naar de ENRD Rural Inspiration Award 2020

Ken jij een POP3-project met focus op bio-economie en klimaat? En wil je zorgen voor meer bekendheid van je POP3-project op Europees niveau?

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws