Nieuws

Filter op thema

Zeewier voor koeien als klimaatoplossing

Zairah Khan, medeoprichter van stichting Blue O2, ziet de zee als groot potentieel om het klimaatprobleem aan te pakken.

“De landbouw is in potentie een hele grote speler in de energietransitie”

“De landbouwsector kan een grote speler in de energietransitie.

Flexibel waterpeil beheer, inspelen op klimaatverandering

Direct invloed hebben op het waterpeil van je perceel en daarmee inspelen op klimaatverandering dat is waar het om draait in het project flexibel waterpeilbeheer Utrecht-Oost.

Bijdrage provincies aan klimaatdoelen

Voor de landbouw ligt er een belangrijke opgave op het gebied van klimaat. Naast allerlei andere partijen dragen ook de provincies en het ministerie van LNV bij aan oplossing hiervan.

POP3-innovatieproject zoekt nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling

De melkveehouderij in het Groene Hart staat momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal landbouwbedrijven is sterk afgenomen, evenals de biodiversiteit in het gebied.

Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond: een grote uitdaging

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws