Nieuws

Filter op thema

Landelijke LEADER-dag 2019: Geef je nu op!

Met LEADER komen prachtige initiatieven van de grond. Via LEADER ontstaan concrete projecten bottom- up met een grote betrokkenheid van uiteenlopende lokale partijen.

POP3 project proeftuin innovatie streekproducten Brabant in beeld

Op 3 juli werden op de Europese bijeenkomst 'Bio-economie: de kansen grijpen voor het Europese platteland' twee succesverhalen over bio-economie getoond.

de Laarhoeve

Veertiende NRN-meeting in teken van LEADER en netwerken

Wijnkelder Budureasca produceert 3 miljoen liter wijn per jaar. Het dagverblijf St. Stelian biedt zorg voor en na school aan 30 kinderen uit kansarme (Roma-)gezinnen.

Minister Schouten lanceert Realisatieplan visie LNV

In september 2018 heeft het kabinet de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ gepresenteerd met de inzet op een transitie naar kringlooplandbouw.

Carola Schouten

Hoe wordt Nederland koploper Kringlooplandbouw

Onlangs zijn twee rapporten verschenen over kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw

Winst boeken met precisielandbouw blijft een worsteling

Ongeveer 150 akkerbouwers lieten zich onlangs in Odoorn informeren over precisielandbouw.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws