Nieuws

Filter op thema

In Flevoland wordt gewerkt aan de toekomst van de akkerbouw

Op 10 september werd in Ens (Noordoostpolder) de Akker van de Toekomst geopend.

Opening Akker van de Toekomst

Bodem, sleutel voor verandering

Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut heeft een groot bodemnetwerk en hij loopt al lang mee in de landbouwpraktijk.

Chris Koopmans

Bodem is de basis

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam bodembeheer? Gerrie Haenen is projectleider voor het bodemprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Gerrie Haenen

Voorkomen van emissies door kennisverspreiding

In Noord Brabant vormen nitraat en fosfaat het grootste knelpunt bij het voldoen aan de Kaderrichtlijn water.

Digitale special ‘Bodem’ is uit!

Met gepaste trots presenteert het Regiebureau POP het digitale themanummer over de bodem.

Thematic Networks verbinden wetenschap en praktijk

In de Thematic Networks van het Horizon2020-programma werken op Europees niveau onderzoek en praktijk samen aan het beschikbaar maken van praktisch toepasbare kennis voor de landbouw.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws