Nieuws

Filter op thema

De bodem als spons

Het lijdt geen twijfel dat het belang van een goede bodem bij elke boer wel tussen de oren zit; een goede bodem vormt immers de basis. Kennisuitwisseling met andere boeren?

De bodem als spons

In Flevoland wordt gewerkt aan de toekomst van de akkerbouw

Op 10 september werd in Ens (Noordoostpolder) de Akker van de Toekomst geopend.

Opening Akker van de Toekomst

Bodem, sleutel voor verandering

Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut heeft een groot bodemnetwerk en hij loopt al lang mee in de landbouwpraktijk.

Chris Koopmans

Bodem is de basis

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam bodembeheer? Gerrie Haenen is projectleider voor het bodemprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Gerrie Haenen

Voorkomen van emissies door kennisverspreiding

In Noord Brabant vormen nitraat en fosfaat het grootste knelpunt bij het voldoen aan de Kaderrichtlijn water.

Digitale special ‘Bodem’ is uit!

Met gepaste trots presenteert het Regiebureau POP het digitale themanummer over de bodem.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws