Nieuws

Filter op thema

Save the date: Netwerkconferentie POP3 op 7 november 2019

Reserveer alvast donderdag 7 november in uw agenda. Dan organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3.

Het thema dit jaar is:

POP conferentie

Tussentijdse evaluaties POP3: Wat hebben we geleerd?

Het Regiebureau POP heeft op verzoek van de Europese Commissie het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gedurende 2014-2018 geëvalueerd. POP3 loopt van 2014 tot 2020.

Landelijke LEADER-dag 2019: Geef je nu op!

Met LEADER komen prachtige initiatieven van de grond. Via LEADER ontstaan concrete projecten bottom- up met een grote betrokkenheid van uiteenlopende lokale partijen.

POP3 project proeftuin innovatie streekproducten Brabant in beeld

Op 3 juli werden op de Europese bijeenkomst 'Bio-economie: de kansen grijpen voor het Europese platteland' twee succesverhalen over bio-economie getoond.

de Laarhoeve

Veertiende NRN-meeting in teken van LEADER en netwerken

Wijnkelder Budureasca produceert 3 miljoen liter wijn per jaar. Het dagverblijf St. Stelian biedt zorg voor en na school aan 30 kinderen uit kansarme (Roma-)gezinnen.

Minister Schouten lanceert Realisatieplan visie LNV

In september 2018 heeft het kabinet de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ gepresenteerd met de inzet op een transitie naar kringlooplandbouw.

Carola Schouten
Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws