Nieuws

POP3 maatregel Kavelruil belangrijk voor de landbouw

Kavelruil is wellicht niet het meest in het oog springende instrument van POP3, maar het is wel een belangrijk instrument voor de landbouw.

Save-the-Date: Netwerkbijeenkomst POP3 op 15 november 2018

Ook dit jaar organiseert het Regiebureau POP weer een nationale Netwerkbijeenkomst over POP3. Het thema voor dit jaar is Van zaaien naar oogsten.

Deskundigen gezocht voor nieuwe Focus Group over onkruidbeheer in de akkerbouw

Er worden deskundigen gezocht voor twee op te starten EIP-AGRI Focus Groups met als onderwerpen:

Eten uit het bos: op bezoek bij Voedselbron in Graauw

Medewerkers van het Regiebureau POP en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn op werkbezoek geweest bij Emiel van de Vijver op zijn bedrijf 

Halveren voedselverspilling in 2030

Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wil het kabinet in 2030 de voedselverspilling halveren.

De Staat van de Boer is verschenen

‘De Staat van de Boer’ is het grootste opinieonderzoek dat ooit in Nederland onder agrariërs is gehouden.

Abonneren op Netwerk Platteland Nieuws