Nieuws

Oproep tot deelname aan het project ‘Smart Rural’

Het ‘Smart Rural project’ is in februari 2020 van start gegaan en zal 2,5 jaar lopen. Het project heeft tot doel dorpsgemeenschappen te stimuleren en inspireren om slimme dorpsbenaderingen en -strategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Uit de ervaringen van het project worden conclusies getrokken over wat het toekomstige GLB kan doen om smart villages te ondersteunen. U kunt zich kandidaat stellen voor deelname aan ‘Smart Rural’.

Er worden door heel Europa 17 dorpen geselecteerd die vanuit het project begeleiding en technische ondersteuning krijgen. Inmiddels zijn er al 5 initiatieven geselecteerd, de andere 12 dorpen zullen nog worden geselecteerd. Aanmelden is mogelijk tot 5 mei 2020.

Interesse?

Lees hoe u zich kandidaat kan stellen voor deelname aan het project en meldt uw initiatief aan via het formulier ‘Smart Rural Project - Expression of interest to become a participant village’.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het Smart Rural project, dan kunt u contact opnemen met Marieke Kok. Zij is binnen Nederland het aanspreekpunt voor dit project.

Smart Villages: Wat zijn dat eigenlijk?

‘Smart Village’ is een breed begrip. Het gaat in ieder geval over slimme oplossingen die een gemeenschap zelf kiest om lokale uitdagingen aan te gaan. De oplossingen kunnen zowel van technologische, digitale als sociale aard zijn. Voor de werkdefinitie zie ook het document Smart Village Network Declaration.

ENRD Thematische Group

‘Smart Villages’ is een thema dat breed in de belangstelling staat van de Europese Commissie. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven rondom dit thema. In 2017 is door de ENRD de thematische groep ‘Smart Villages’ gestart om kennis en ervaring rond dit onderwerp uit te wisselen. De thematische groep bestaat sinds september 2017 en loopt tot juli 2020. Het eerste jaar was vooral verkennend. Ideeën en initiatieven rond het revitaliseren van plattelandsvoorzieningen door digitale en sociale innovatie zijn in kaart gebracht. Het tweede jaar was vooral gericht op het ontstaan en verder ontwikkelen van smart villages. Op de website van ENRD kun je meer lezen over het werk van deze Thematische Group.