Over ons

Het Nederlandse “Netwerk Platteland” is lid van het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (ENRD). Elke lidstaat van de Europese Unie krijgt geld om te investeren in het platteland, maar daaraan zijn voorwaarden verbonden. Eén daarvan is het bouwen van een actief “Netwerk Platteland” dat - als organisatie - optreedt als vraagbaak, facilitator, verbinder, kennismakelaar, inspiratieplatform en als aanspreekpunt voor het zowel het ENRD als het EU Servicepoint EIP – AGRI. Het feitelijke Netwerk bestaat uit de organisaties en mensen die zich aangesproken voelen tot de opgaven waar het platteland voor staat en mee willen doen. “Netwerk Platteland” wordt gefinancierd door EU, provincies en Rijksoverheid. 

Het Netwerk Platteland wordt ondersteund door een team medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit de Rijksoverheid en de provincies. Samen vormen zij de Network Support Unit (NSU). De NSU is onderdeel van het Regiebureau POP: http://regiebureau-pop.eu/ en is gehuisvest in Utrecht.  De leden van het team vind je hieronder.

 Kees Anker

 

 

Kees Anker
Innovatie in de landbouw en kavelruil, National Contactpoint EIP-Agri
Tel: 06-15068243
E-mail: c.anker@rb.agro.nl

 

   

 

 

Mirjam Bont
Webmaster en communicatiemedewerker
Tel: 06-52486328
E-mail: m.bont@rb.agro.nl
   

 

 

Erika Frankhuizen
Jonge boeren, water
Tel: 06-15275312
E-mail: e.m.frankhuizen@rb.agro.nl
   
   

Thamar Kok,
LEADER, innovatie in de landbouw
Tel: 06-54223455
E-mail: t.kok@rb.agro.nl