Plenaire presentaties

Hieronder een overzicht van de plenaire presentaties:

- Opening: Ger de Peuter (interim directeur Regiebureau POP)

- Stand van zaken POP3: Alfred IJlst (Regiebureau POP)

- Motiveren en inspireren: speech Anjo Travaille (Bovenkamers)

- Vijf pitches over Best Practices POP3:

  1. Innovatie: Marieke Karssen over het project Food Value (zie ook dit nieuwsbericht).
  2. Water: Carlo Vromans over de waterprojecten database (zie ook presentatie).
  3. LEADER: Hans Nieuwenhuis over het project Salland boert en eet bewust (zie ook presentatie).
  4. Agrarisch natuurbeheer: Evelien Verbij van BoerenNatuur over collectieven (zie ook presentatie).
  5. Jonge boeren: André Arfman over jonge boeren en de NAJK.