Nieuws

POP3 draagt bij aan Programma Vitale Varkenshouderij

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft onlangs haar Programma Vitale Varkenshouderij gepresenteerd. Het programma bestaat uit verschillende doelen, die een breed draagvlak in de sector hebben. Uiteraard is het geen toeval dat POP3-innovatieprojecten bijdragen aan deze doelen. In dit bericht wordt bij elk van de doelen een bijpassend POP-project aangegeven.

Programma Vitale Varkenshouderij

Het Programma Vitale Varkenshouderij telt vijf ambities waarbij CoViVa kiest voor een aanpak van saneren en innoveren. Dat moet leiden tot een kleinere, vitalere en innovatieve varkenshouderij. Naast een financiële bijdrage van het ministerie van LNV (€ 200 miljoen voor warme sanering van de varkenshouderij) investeert de CoViVa de komende vier jaar in totaal € 40 miljoen.

De thema’s

Dit zijn de doelen van het Programma Vitale Varkenshouderij met een bijpassend POP-project.

  1. Goede zorg voor de leefomgeving voor omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers: Het innovatieproject Duurzame varkensstal met microbalans zorgt o.a. voor een significante afname van ammoniak en fijnstof in de stal en de omgeving van de stal.

  2. Centrale positie in de circulaire economie: versterken van de positie van het varken als ultiem kringloopdier. Bij Boeren in het bos (met het POP-project bOERbos) hebben varkens een eigen rol in het beheer van bossen en natuurgebieden

  3. Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie: een energie- en klimaatneutrale varkensvleesproductie in 2050. In het innovatieproject Renovatie varkensstallen wordt gewerkt aan een antibioticavrije, emissiearme en stofarme productie met een energieleverende bedrijfsvoering.

  4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij met robuuste en gezonde dieren. Het project HyCare 2.0 wil in de stal een gezonde en hygiënische leefomgeving creëren en de weerstand van de dieren op natuurlijke wijze verhogen.

  5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking: ontwikkelen van vraaggestuurde ketens. Het Gelders FoodValley Pig werkt aan een ketenconcept waarbij de gehele keten (van boer tot en met consument) is betrokken

Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen

In het POP3-project Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen wordt aan verschillende doelen van het Programma Vitale Varkenshouderij gewerkt. Dat is gedaan door het ontwikkelen van mobiele laboratoriumfaciliteiten, waarbij op locatie het water, de mest, de reinheid en het stalklimaat worden geanalyseerd. Voordeel van een mobiel lab is dat de resultaten direct beschikbaar komen. Deze metingen zijn aanvullend op onafhankelijke analyses van onder andere voersamenstelling, kwaliteit van het voer, waterkwaliteit, stalklimaat en mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak. Varkenshouders gaan hierdoor meer gebruik maken van dit soort analyses.

In het project wordt in twee voorbeeldstallen meetapparatuur geïnstalleerd en getest. Hierin zijn een aantal interessante bevindingen gedaan, zoals bijvoorbeeld over de bruikbaarheid van sensors. De ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’ benut dit project om hun integraal certificeringssysteem door te ontwikkelen, waarmee zij richting supermarkten en consumenten aantonen dat het vlees aan hoge eisen van dierwelzijn, milieu en arbeidsomstandigheden voldoet.

 

Renovatie Varkensstallen