Nieuws

POP3 project proeftuin innovatie streekproducten Brabant in beeld

Op 3 juli werden op de Europese bijeenkomst 'Bio-economie: de kansen grijpen voor het Europese platteland' twee succesverhalen over bio-economie getoond. Beide projecten gefinancierd vanuit plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Een van de films was het Nederlandse POP3 project “proeftuin innovatie streekproducten Brabant” gemaakt op de Laarhoeve en Natuurlijk tomaat in Brabant.

De Laarhoeve verwerkt 'landbouwafval' van lokale boeren om er nieuwe producten van te maken die de boeren zelf kunnen verkopen. Natuurlijk tomaat is een van de bedrijven die “rest” tomaten aanlevert waar vervolgens bij de Laarhoeve, Henriettes ketchup van wordt gemaakt. De professionele testfaciliteit waar de producten kunnen worden ontwikkeld en getest is gerealiseerd. Het filmpje van de Laarhoeve kun je vinden via deze link naar ons YouTube kanaal.

In de middag werd een tweede voorbeeld uit Alvesta (Zweden) getoond. In dit project werken 12 boeren samen om een biogas-eenheid op te zetten die mest en gemeenschapsafval verwerkt tot biobrandstof. Twee succesverhalen over bioeconomie, mogelijk gemaakt dankzij het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

 Afbeelding Afbeelding

Thematische werkgroep ‘mainstreaming the Bioeconomy’

De bijeenkomst georganiseerd door de ENRD bood gelegenheid om praktische ervaringen met de bio-economie op het platteland te delen en het gebruik van plattelandsprogramma’s en strategische plannen voor het GLB te bespreken. De deelnemers bespraken de aanbevelingen van ENRD-themagroep 'Mainstreaming the Bioeconomy'. In een nieuwe brochure van de ENRD zijn nog meer voorbeelden opgenomen hoe de programma's voor plattelandsontwikkeling (POP's) in heel Europa bijdrage aan de bio-economie. De twaalf projecten in deze projectbrochure illustreren welke kansen de bio-economie biedt op gebied van de productie van duurzame voedingsmiddelen en diervoeders, innovatieve bio-gebaseerde producten, hernieuwbare energie, ecologisch duurzame groei en bewustmaking. Klik voor meer informatie van de Europese thematische groep: ‘mainstreaming the Bioeconomy’.

de Laarhoeve