LEADER (lokale initiatieven)

Potatoes Go Wild - LEADER Noardwest Fryslân

Potatoes Go Wild krijgt subsidie vanuit het LEADER subsidieprogramma voor de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Met het kunstproject willen akkerbouwers van het Bildt laten zien hoe zij op een moderne manier bijdragen aan onze dagelijkse maaltijd. Het project is onderdeel van het hoofdprogramma voor Leeuwarden-Fryslân 2018.

De aardappel is de metafoor voor cultuur, economie, de stad en het platteland. Onder de naam Potatoes Go Wild worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van een expositie, een muziektheatervoorstelling tot een groot aardappeldiner in verschillende boerenschuren. Daarnaast is er een poëzieproject met Valletta op Malta opgezet. Valletta is ook culturele hoofdstad in 2018. Sinds 1850 hebben beide regio’s een band. Bildts pootgoed gaat elk jaar in oktober naar Malta en in het voorjaar daarna komen de verse aardappelen, de Malta’s, terug naar Nederland.

Potatoes Go Wild