Nieuws

Provincie Groningen: bijna 1,5 miljoen euro voor herstel landschap en natuur

Voor een beter en mooier landschap met meer plaats voor allerlei dier- en plantensoorten stelt de provincie Groningen voor 2018 een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor de aanleg en het herstel van landschapselementen (o.a. houtwallen, wegbeplantingen en petgaten) in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen.

De indienperiode loopt van 20 augustus 2018 tot en met donderdag 1 november 2018. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN middels een webportal dat bereikbaar is via www.snn.eu/pop3.