Nieuws

Provincie Noord-Brabant stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe POP3-projecten

De provincie Noord-Brabant stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Drie miljoen euro is bestemd voor landbouwondernemers die investeren in precisiebemesting, beter bodembeheer of wasplaatsen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Twee miljoen euro gaat naar het verplaatsen van landbouwbedrijven die gelegen zijn in het Natuurnetwerk Brabant.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden vanaf respectievelijk juni en oktober 2018 via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Vanaf medio april is alle informatie over deze openstellingen beschikbaar op de website van Stimulus. Meer achtergrond over de openstellingen is te vinden in dit nieuwsbericht van Stimulus.