Nieuws

Save the date: Netwerkconferentie POP3 op 7 november 2019

Reserveer alvast donderdag 7 november in uw agenda. Dan organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3.

Het thema dit jaar is:

"Wat een boer niet kent, weet ’ie niet"

Kennis beschikbaar

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in een fase gekomen waarin de resultaten van POP3-projecten zichtbaar worden. Ook is inmiddels heel wat onderzoek gedaan en ervaring en kennis opgebouwd over plattelandsontwikkeling.

Geleerde lessen in praktijk

Kijkend naar de toekomst en het Nationaal Strategisch Plan (NSP), staan we nu voor de uitdaging om dat wat we geleerd hebben te vertalen naar de praktijk én mee te nemen in het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid. Dat lukt ons alleen als we elkaar kennen, weten te vinden en benutten. De Netwerkconferentie POP3 op 7 november vormt daarvoor een uitstekende gelegenheid.

Inspiratie en netwerken

Het Regiebureau POP zorgt voor een dagvullend programma met interessante sprekers en workshops rondom het thema kennisdelen. Ook is er mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen. Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelding volgt na de zomer. De conferentie vindt plaats in De Veerensmederij dichtbij het station van Amersfoort.

Zet u 7 november alvast in uw agenda?

POP conferentie