Agrarisch natuurbeheer

Schaapskudde in het Gronddepot Zeewolde

In de strijd tegen de reuzenberenklauw wordt een nieuwe bondgenoot ingezet: het Drentse heideschaap. Een kudde van zo'n  50 dieren gaat zich vanaf begin juni tegoed doen
aan deze woekerende planten in het voormalig Gronddepot.

De kleine kudde van zorgboerderij De Diek uit Zeewolde gaat in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland en met Jack, de bordercollie, de reuzenberenklauw te lijf. De
schapen zijn er dol op, ze eten eerst alle berenklauw voordat ze aan de andere planten beginnen.
Al grazend helpen ze mee aan de bestrijding van deze prachtige, maar sterk woekerende en
gevaarlijke plant. De reuzenberenklauw kan wel 3 meter hoog worden en het sap van deze plant
kan bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Daarnaast verdrijft het alle inheemse plantensoorten. Deze krijgen onder de grote bladeren geen ruimte meer om te groeien.

Als de schapen de bladeren en stengels eten voordat de plant tot bloei is gekomen, houd je het probleem binnen de perken. In de praktijk betekent dat, dat de schapen meerdere keren per seizoen
de planten moeten begrazen.

Niet overal in het gronddepot mogen de schapen grazen. Op sommige plekken groeien bijzondere planten, die niet in de schapenmagen mogen verdwijnen. Dit wordt voorkomen door de herder en bordercollie Jack, die niets liever doet dan de schapen bij elkaar houden.

Bij de ingangen van het Gronddepot wordt met bordjes aangegeven wanneer de schapen in het
gebied aanwezig zijn. Honden mogen nog steeds, volgens de geldende regels, aangelijnd in het voormalig gronddepot komen. Loslopende honden, anders dan bordercollie Jack, zijn in dit gebied
niet toegestaan.

Op 1 juni zullen de schapen de eerste keer een bezoek brengen aan het gronddepot.

Heideschaap