Innovatie

Smart Grass Production in het Gelders Rivierengebied

Maximale productie van gras van topkwaliteit tegen minimale milieubelasting. Daarmee is een groep jonge boeren in het Rivierengebied bezig. Samen willen ze de veehouderij van de toekomst ontwikkelen. Op 15 september was een open dag van het project, waar zo’n 50 jonge boeren op af kwamen.  

Tijdens de open dag was veel techniek te zien. De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan snel. Een mooi voorbeeld is mestinjectie met sectie-afsluiting. Hiermee wordt gezorgd voor een efficiëntere verdeling van de mest over het land en wordt overbemesting op bepaalde plekken op het grasland voorkomen. 

POP-project met mooie vorm van samenwerking
Het project “Smart Grass Production” heeft POP-subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Op de vraag waarom dit project belangrijk is voor de provincie antwoordt Yvonne Geelen: “Omdat het een hele mooie samenwerking met verschillende partijen is. Studenten van de HAS Hogeschool werken samen met jonge boeren en met andere deskundigen. Dit heeft een groot uitstralingseffect naar de boeren in het gebied. Daarmee draagt het bij aan een duurzame landbouw en dat is een belangrijk beleidsdoel van de provincie Gelderland.“

Goed graslandbeheer
Het project wordt uitgevoerd op Hoeve Boveneind  in Herwijnen. Hier runt familie De Bruijn al generaties lang een melkveebedrijf. Op dit moment heeft Hoeve Boveneind ongeveer 120 koeien en 80 stuks jongvee. Wilfred de Bruijn: “Wij zetten  ons in voor de productie van verantwoorde, duurzame en vooral ook lekkere melk. En dat begint met goed graslandbeheer. Vooral belangrijk is het voorkomen van bodemverdichting, het gebruiken van de  juiste grasmengsels en het aanwenden van meststoffen met de juiste techniek en op het juiste tijdstip.”

Jonge boeren bewust maken
Wilco Pasman van Stimuland is projectleider van  Smart Grass Production. Op de vraag wat het belangrijkste doel van het project is antwoordt hij: “Jonge boeren bewust maken van  het belang van precisielandbouw. Het unieke van dit project is dat een jonge boer aan het testen is samen met studenten van de HAS. Andere boeren komen dat bekijken en gaan dat ook weer uitproberen op hun percelen. Het is de bedoeling dat er meer locaties komen en zo gaat het zich als een sneeuwbal ontwikkelen.” 

Wilfred de Bruijn vult aan: “Jonge boeren willen tegenwoordig altijd eerst de resultaten op papier zien. Meten is weten en ze willen het goede gevoel erbij hebben. Er wordt tegenwoordig veel bewuster ondernomen in de breedste zin van het woord.”

Niet een echt onderzoeksproject
Pasman waarschuwt wel dat het niet gezien moet worden als een onderzoek volgens de regelen der kunst. “Het project is daar te klein voor.  Dan moet je veel meer data gaan verzamelen”. De Bruijn zegt hierover: “Ik keek aan het begin wel een beetje sceptisch naar de proeven van de HAS-studenten. Maar daar is toch iets moois uit gekomen op het gebied van toepassing van reststromen van mijn bedrijf. Als het lukt de meststof uit deze reststromen op het juiste moment toe te passen heb ik geen kunstmest meer nodig.”

 “Jongeren praten makkelijker als ze onder elkaar zijn”
Ellen de Lange werkt bij het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK), één van de initiatiefnemers van het project. “We stimuleren als GAJK dat jonge boeren zich verenigen. En dat jonge boeren met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop ze met hun grasland omgaan. Door dit project ondersteunen we dat. Jongeren praten makkelijker als ze onder elkaar zijn.  Ik vind het mooi om te zien dat ze het gewoon met elkaar doen. Komt ook door Wilfred de Bruijn, die wil helpen om de jeugd te laten leren.“

Boeren met precisielandbouw maken meer winst
Johan de Groot, bestuurder van LTO Noord, is een groot pleitbezorger voor precisielandbouw. “Het vakmanschap van melkveehouders ligt tegenwoordig niet meer alleen bij de koeien, maar ook bij het grasland. Goed graslandbeheer zorgt voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en uitspoeling van meststoffen. We willen aan de burgers laten zien dat we goed met het milieu omgaan.  Maar goede grasopbrengsten komen ook ten goede aan de portemonnee van de boer. Uit onderzoek blijkt dat de boeren die met precisielandbouw aan de slag gaan 2,5 keer meer winst maken dan de achterblijvers.”