Nieuws

Steeds meer boeren werken aan water en bodem

In het kort geleden verschenen Jaarverslag 2018 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kun je lezen over projecten die zijn opgestart en welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het programma DAW. 

Naast de voortgang van het DAW programma in cijfers, lees je hoe de boeren hun kennis willen vergroten en hoe zij werken aan effectieve water en bodem maatregelen o.a. de aanpak van binnen de 34 grondwaterbeschermingsgebieden, de succesvolle tool van het Landbouwportaal Noord-Holland en het met POP3 gefinancierde project bewust boeren worden belicht.