LEADER (lokale initiatieven)

Stichting Beheer Onroerend Goed Multi Functionele Accommodaties Tilligte - LEADER Noordoost Twente

In het dorp Tilligte is recent een nieuwe sportaccommodatie ontwikkeld. Hierdoor is het oude complex leeg komen te staan. Om verpaupering van de oude sporthal tegen te gaan, is door Stichting Beheer Onroerend Goed Multi Functionele Accommodaties Tilligte een plan voor herinrichting ontwikkeld.

Tilligte van Sport naar Economie is de herontwikkeling van de oude gymzaal tot een bedrijfsverzamelgebouw en starterscentrum. Het is een nieuwe invulling van een bestaande voorziening die door deze ontwikkeling zorgt voor een sociale maar vooral ook economische versterking. Leegstand en sloop worden zo voorkomen.

De oude gymzaal biedt een locatie voor startende bedrijven in het dorp. Inmiddels hebben vier ondernemers aangeven een ruimte te willen huren. Samen met een makelaar wordt gekeken naar de overige invulling. Een deel van de opbrengsten vloeit terug naar het Kulturhus en de nieuwe sporthal, zodat het ten goede komt aan de leefbaarheid van Tilligte.

Tilligte