LEADER (lokale initiatieven)

Stichting Lattrop in beweging - LEADER Noordoost Twente

Stichting Lattrop in Beweging heeft een plan ingediend om een sportvoorziening in de kern Lattrop te realiseren met een multifunctionele functie. Na realisatie van het project kunnen niet alleen de basisschoolkinderen weer in hun eigen kern naar de sportzaal voor gymlessen, maar vinden er ook tal van andere activiteiten voor jong en oud plaats. De multifunctionele invulling van de sportvoorziening wordt door LEADER ondersteund. Het project vergroot de vitaliteit van de kern door o.a. in het gat te springen die de sluiting van ‘De oale School’ (oude sportvoorziening en nu Bed & Breakfast) achterliet. Door de realisatie van de nieuwe voorziening zal er naast de gelegenheid voor sport en spel weer een plek zijn waar jongeren, ouderen en (sport)verenigingen samen kunnen komen, zoals de tafeltennisvereniging, toneelvereniging, muziekvereniging maar ook de ouderengym. 

Stichting Lattrop in beweging