LEADER (lokale initiatieven)

Stichting Man - LEADER Noordoost Twente

Er staat druk op het verenigingsleven op het platteland. Leden, vrijwilligers en bestuursleden nemen af. Stichting MAN slaat de handen ineen en werkt nauw samen met lokale verenigingsleven om het voorzieningenniveau in stand te houden. Het Open Clubhuis faciliteert nieuwe ontmoetingen door de ontwikkeling van sociale activiteiten in en rondom het sportcomplex
 
In 2003 is Stichting Man ontstaan uit de wens om met diverse sportverenigingen gezamenlijke sportfaciliteiten en accommodatie te realiseren. De eerste fase, het realiseren van de sportfaciliteiten, is in 2011 afgerond. Voor het realiseren van de sportaccommodatie ontstond het idee om de invulling breder te trekken dan alleen sport, maar ook het sociaal-maatschappelijke aspect mee te nemen. 
 
Het project het Open Clubhuis behelst het bouwen van een nieuwe breed maatschappelijke accommodatie die gebruikt kan worden voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen binnen de sectoren sport, welzijn, onderwijs en toerisme & recreatie.

Stichting Man