Agrariërs

Subsidie voor betere verkaveling landbouwbedrijven

Overijssel stelt subsidie beschikbaar voor een betere verkaveling van landbouwbedrijven. Voor de grondgebonden landbouw is een goede verkaveling belangrijk. Met kavelruil projecten wordt de verkaveling verbeterd: huiskavels worden vergroot en het aantal op afstand liggende veldkavels wordt verminderd. De subsidie kan tot en met 5 augustus 2016 worden aangevraagd.

De subsidie komt voort uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de EU. Het subsidieplafond voor deze periode is € 400.000,-. “Met deze subsidie stellen wij boeren in staat om hun bedrijfsvoering efficiënter te maken. Dat is belangrijk voor Overijssel want de agrarische sector is een belangrijke pijler onder de economie van onze provincie”, aldus Hester Maij, gedeputeerde voor landbouw, natuur en cultuur.

De subsidie voor kavelruil kan worden gebruikt voor een aantal zaken:

  • de proces- en procedurekosten van een verkaveling
  • investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken
  • investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De regeling wordt uitgevoerd via een tender-procedure. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie.

Met het POP3 programma zetten de EU en de provincie in op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende landbouw, meer werkgelegenheid en een leefbaar platteland. Voor informatie over POP3 en de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel.

Verkaveling