Nieuws

Subsidie voor Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Vanaf 24 september tot en met 26 november 2018 kan in Gelderland subsidie worden aangevraagd voor (door)ontwikkelijking van natuurinclusieve landbouw. De subsidie is gericht op kennisoverdracht en ondernemers-coaching voor duurzame grondgebonden landbouw.

Lerend beheren

De (door)ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is belangrijk omdat het de landbouwsector helpt zich te ontwikkelen in de richting van een meer duurzame vorm van landbouw.

Voor de verandering van gangbare naar duurzame natuurinclusieve landbouw is het van belang dat de landbouwers meer kennis hebben over methoden van natuurinclusieve landbouw, een mogelijk verdienmodel en het toepassen hiervan in de praktijk. Het is gebleken dat deze kennisontwikkeling goed werkt als de landbouwers dit op het eigen bedrijf kunnen uitproberen, evalueren en verbeteren, ook wel `Lerend beheren` genoemd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van de provincie Gelderland.

Informatiebijeenkomst

De provincie organiseert ook een informatiebijeenkomst voor aanvragers op dinsdag 21 augustus van 15-17 uur op het provinciehuis.