Nieuws

TPO bezoekt het Kaaspakhuis in Woerden

Jaarlijks vindt het laatste Twaalf Provinciën Overleg (TPO) voor de zomervakantie plaats op een locatie buitenshuis met aansluitend een excursie naar een POP-project. Het TPO zorgt voor optimale afstemming van beheer en uitvoering van het POP3. Hieraan nemen provincies, het Betaalorgaan en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deel. Het Regiebureau POP voert het secretariaat.

Dit jaar is dit laatste TPO gehouden in Woerden. Er was een gevulde agenda, waarop onderwerpen prijkten als de voortgang van de regeling voor jonge landbouwers, het vaststellen van de openstellingskalender en de adviezen van de Taskforce LEADER.

Aansluitend aan het TPO is er een bezoek gebracht aan een Leader project in de Weidse Veenweiden, het Kaaspakhuis in Woerden waar de leden zich hebben ondergedompeld in de kaasexperience.

De stichting Kaaspakhuis Woerden heeft LEADER-subsidie ontvangen voor het project Kaasexperience in het Kaaspakhuis. Het project is op 20 mei 2017 feestelijk geopend. Met het project Kaasexperience is een unieke en inspirerende broedplaats gecreëerd in de vorm van een vernieuwende onderneming in een historisch pand. In deze onderneming kunnen studenten meelopen op diverse onderdelen zoals logistiek, productie, techniek, health, marketing & reclame en toerisme. Het Kaaspakhuis fungeert als opleidingslocatie maar ook als 'experience centre' waar de leden van het TPO kaas hebben kunnen proeven én beleven. Er is een goed beeld gegeven van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de kaas(handel), waaronder de indrukwekkende regionale positie van het product en de handel. 

Kaaspakhuis