Webform

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Uitnodiging evaluatie Network Support Unit voor het Netwerk Platteland

Graag vragen we een paar minuten van jouw tijd om een korte enquête van 10 vragen in te vullen over je ervaringen met de Netwerk Support Unit (NSU), de faciliterende unit voor het Netwerk Platteland. Wij horen graag hoe je onze activiteiten beleeft. De resultaten van deze anonieme enquête gebruiken wij om onze toekomstige activiteiten te verbeteren. Ook dragen zij bij aan de tussenrapportage van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Organisatie NSU

Zoals je weet, is in Nederland voor de periode 2014 – 2020 één plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) opgesteld. Het Regiebureau POP is belast met de implementatie en begeleiding van de uitvoering van het POP3. Het Regiebureau is een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van LNV én de provincies. Het bestaat uit twee teams: het Programmateam en de Network Support Unit voor het Netwerk Platteland. Deze enquête gaat specifiek over de NSU.

Activiteiten door de NSU

De NSU opereert binnen het Netwerk Platteland om bij te dragen aan een soepele uitvoering van POP3. POP-thema’s zijn: Jonge boeren, Water, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en LEADER. Ook richt een belangrijk onderdeel van de NSU zich op het onderdeel Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI).

De NSU geeft vorm aan haar activiteiten door kennis uit te wisselen, te inspireren, partijen te verbinden, het netwerk platteland te faciliteren, te signaleren en agenderen (van bijvoorbeeld opkomende thema’s zoals gezondheid). Concrete activiteiten zijn onder meer het organiseren van kennisbijeenkomsten, de nationale netwerkdag, bekendheid geven aan innovatieprojecten door middel van een database en het voeren van het secretariaat van het LEADER-coördinatorenoverleg. In de enquête komen we terug op de concrete activiteiten van de NSU.

Invullen van deze enquête kan tot 20 maart.