Nieuws

Uitwisseling EIP-projecten met Niedersachsen

De Europese Unie hecht veel waarde aan het verspreiden van de kennis die via het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri) ontwikkeld wordt. Ook tussen de EU-lidstaten. Het Regiebureau POP draagt daaraan bij, onder andere door de informatie uit alle Nederlandse EIP-projecten in Brussel aan te leveren en door de uitwisseling met onze buurlanden te stimuleren. Zo worden de projectleiders van Vlaamse EIP-projecten uitgenodigd op onze thematische bijeenkomsten en is bijgedragen aan een grensoverschrijdende bijeenkomst tussen de noordelijke provincies en Niedersachsen.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben samen met het EIP-Agri Netwerk in Niedersachsen het initiatief genomen om informatie over EIP-projecten uit te wisselen. Hiervoor was op 3 december 2019 een netwerkbijeenkomst georganiseerd op de proefboerderij het Kompas in Valthermond. In totaal waren 35 personen aanwezig, die eerst een rondleiding kregen op de proefboerderij (zie foto).

                  


Dit filmpje, gemaakt door EIP-Agri Netwerk in Niedersachsen, geeft een impressie van de bijeenkomst.

Bodem is een gemeenschappelijk thema

Bij een vergelijking van de EIP-projecten aan beide kanten van de grens bleek dat het thema bodem veelvuldig voor kwam. Vandaar dat dit ook als onderwerp voor de gezamenlijke bijeenkomst is gekozen. Het ging over bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en nutriënten- en watermanagement. Om een beeld te geven van de projecten zijn voor elk onderwerp twee projecten benoemd, één uit Niedersachsen en één uit Noord-Nederland:

  • Bodemvruchtbaarheid: Door het Kompetenzzentrum Ökolandbau wordt onderzoek naar het gebruik van compost in de biologische aardappelteelt om de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Door HLB B.V. wordt in het project Compost composities het gebruik van verrijkte compost als bodemverbeteraar onderzocht.
  • Bodemgezondheid: door het Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung wordt onderzoek gedaan naar onkruidbestrijding zonder gebruik van glyfosaat en met niet kerende grondbewerking op basis met electrofysische, mechanische en biologische methoden. Het Louis Bolk Instituut voert in Drenthe het project Maisteelt in blijvend grasland klimaatvriendelijk en vrij van glyfosaat uit.
  • Nutriënten- en watermanagement: de Ostfalia Hochschule ontwikkelt een nieuwe manier om met sensoren de droogtestress van planten te meten. In het project Schone teelt op basis van druppelirrigatie bekijkt Delphy of mineralen, (groene)gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten via een irrigatiesysteem kunnen worden toegediend.

Opbrengst van de bijeenkomst

De waardering van de bijeenkomst door de deelnemers was groot. Men heeft nieuwe contacten kunnen leggen en kennis over de EIP-projecten aan beide kanten van de grens uit kunnen wisselen. Ook zijn er ideeën voor nieuwe EIP-projecten ontwikkeld, wellicht in de toekomst met partners aan beide zijden van de grens. Een concrete afspraak is gemaakt over een gezamenlijke project dat als doel heeft om ‘netwerkactiviteiten’ voor boeren en tuinders te organiseren. Om dit te financieren wordt een gezamenlijke INTERREG aanvraag gedaan.