LEADER (lokale initiatieven)

Ut Bakkes (dorpswinkel) - LEADER Zuid-Limburg

Inwoners van het kleine dorp Maasband nemen het initiatief voor de realisatie van een ontmoetingspunt voor de bewoners, een wens die tot uiting kwam in het door de dorpsraad opgestelde Dorpsontwikkelingsplan. Daarvoor wordt een bestaand historisch bakhuis (bakkes) met aangrenzende schuur omgebouwd en ingericht als ontmoetingsplek en dorpswinkel, voornamelijk voor de verkoop van lokale producten. Ook passerende recreanten kunnen van de voorziening gebruik maken. Om een duurzame exploitatie mogelijk te maken hebben een aantal bewoners zich verenigd in een rechtspersoon (VOF) die deze taak op zich neemt. De landschappelijk inpassing krijgt de nodige aandacht, onder meer met het stimuleren van de aanplant van hoogstamfruitbomen, waarvan de oogst in het bakhuis tot fruitvlaaien verwerkt kan worden.