Nieuws

Verhalen over kringlooplandbouw concretiseren opgave

Op 17 juni is het Realisatieplan visie LNV gepresenteerd, getiteld “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin is de ambitie uitgesproken om Nederland in 2030 koploper te laten zijn in kringlooplandbouw. Maar hoe ziet de landbouw, het platteland en de voedselketen er in 2030 uit? Wie staan er op om aan deze omslag leiding te geven? Dit waren een paar vragen die op 30 september in de bijeenkomst “De Staat van de Kringlooplandbouw” aan de orde werden gesteld door LNV.

Ongeveer 100 personen waren naar het Geofort Herwijnen gekomen om verhalen aan te horen en in workshops te spreken over allerlei uitingsvormen van kringlooplandbouw.

Visie en Realisatieplan Kringlooplandbouw

DG Marjolein Sonnema gaf aan dat het nodig is om te concretiseren wat kringlooplandbouw is. Eén van de manieren is om verhalen van boeren en tuinders die met kringlooplandbouw bezig zijn in beeld te brengen. Op de vraag waarom LNV de visie en realisatieplan Kringlooplandbouw heeft opgesteld zei Sonnema “wat we deden was niet meer houdbaar, we zijn over grenzen heen gegaan”. Maar de transitie naar kringlooplandbouw kan de landbouw in Nederland ook veel opleveren “alle kennis die we nu ontwikkelen is weer een unique selling point. Door ondernemerschap en innovatief vermogen heeft de landbouw zich altijd weten aan te passen aan nieuwe omstandigheden”, volgens Sonnema.

Leiderschap bij transities

Annemiek Nijhoff, boegbeeld van de Topsector Water en Maritiem, vertelde vanuit haar ervaringen met de transitie in het waterbeleid over leiderschap bij veranderingen. “in het waterbeleid waren het vaak rampen die voor veranderingen zorgen. Onze uitdaging was om voor een transitie te zorgen zonder ramp. Dat gingen met vallen en opstaan. Je mag als leider daarbij ook je onzekerheden laten zien”. Nijhoff pleitte ervoor om zo goed mogelijk te laten zien hoe het perspectief eruit gaat zien “maak een abstract visie helder met concrete voorbeelden en maatregelen. En zorg ervoor dat je als leider veel luistert, ruimte creëert en verbindingen legt.”

Website met verhalen over kringlooplandbouw

Sonnema lanceerde het Platform ’Omslag naar Kringlooplandbouw’. Met deze website wil LNV laten zien hoe er in Nederland wordt gewerkt aan de transitie naar kringlooplandbouw. In tekst, beeld en geluid kunnen ervaringen met kringlooplandbouw van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers worden gevolgd. Deze verhalen kunnen andere inspireren om ook bezig te gaan met de omslag.

Het is de bedoeling dat er elke week nieuwe verhalen worden toegevoegd aan het platform. Dat zullen ook verhalen zijn van boeren die deelnemen aan POP3-projecten. Er zijn al vele POP3-projecten op het gebied van Kringlooplandbouw in uitvoering, waarbij de betrokkenen bij de projecten mooie verhalen hebben te vertellen over hun ervaringen.

Kringlooplandbouw