Water

Verplichte waterzuivering glastuinbouw

Voor de ruim vierduizend glastuinbouwbedrijven in Nederland wordt per 1 januari 2018 zuivering van het drainagewater verplicht gesteld. Dit geldt voor het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. Ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen moet worden verwijderd door een goedgekeurd systeem op de bedrijven of via een collectief systeem. Er zijn op dit moment echter nog maar vijf goedgekeurde zuiveringssystemen in de glastuinbouw. Bij TNO en LTO leeft de zorg dat dit onvoldoende is op het moment dat de zuivering verplicht wordt voor alle glastuinbouwbedrijven.

Hoewel de glastuinbouwsector en overheid al veel publiciteit hebben besteed aan deze komende verplichting, zijn er op dit moment nog maar vijf technologieleveranciers die een goedgekeurd systeem beschikbaar hebben. “Bij LTO leeft dan ook de zorg dat er in januari 2018 onvoldoende systemen beschikbaar zijn”,  zegt Wilfred Appelman, projectleider van TNO. “Naast de verplichting in 2018 spelen er bovendien nog veel meer zaken in de tuinbouw rondom het efficiënt gebruik van water en meststoffen, zowel in Nederland als binnen de EU. Wij brengen graag in kaart welke nieuwe technieken er zijn en delen graag onze kennis met de leveranciers.”

Druk van de markt

Margreet Schoenmakers, innovatiespecialist bij LTO Glaskracht, hoopt op veel deelnemers. “Hoe meer technieken er voor handen komen, hoe meer er te kiezen valt voor onze leden”, reageert ze. “Dat is belangrijk want elke teler heeft zo zijn eigen omstandigheden en wensen. Daarbij zou het de druk van de markt afhalen, wat niet alleen gunstiger is voor de levertijden maar wellicht ook tot een gunstiger prijs kan leiden voor de telers.”