Nieuws

Vijfde openstelling Jonge Landbouwers-regeling (JoLa)

De twaalf Nederlandse provincies stellen voor de vijfde keer de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) open. De openstelling loopt van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Melkveehouder en jonge landbouwer Stephen Bos heeft gebruikgemaakt van de JoLa-regeling. Laat je inspireren door zijn verhaal.

“Dit scheelt werk en is goed voor het welzijn van de koeien”

Sinds maart 2019 duwt een robot 24 uur per dag het voer naar het hek in de melkveestal van Stephen Bos. Tussen de koeien schuift een robot continu de mest van de roosters. “We verwachten dat dit de gezondheid van de koeien en de levensduur ten goede komt.”

Samen met zijn ouders en jongere broer runt Stephen Bos (28) in de Wieringerwaard een bedrijf met 175 melkkoeien, 60 stuks jongvee en 50 fokschapen.

Dit jaar investeerde Bos in een mestschuiver, een voerrobot en 234 zonnepanelen, met hulp van de JoLa-regeling. Boeren onder de 41 jaar die een bedrijf overnemen, kunnen uit deze regeling subsidie krijgen om hun bedrijf te verduurzamen. Bos: “Zonder subsidie hadden we ook geld in duurzaamheid gestoken, maar meer gefaseerd. Op de 85.000 euro die we hebben geïnvesteerd, hebben we ruim 15.000 euro subsidie ontvangen.”

Boerderij stephen Bos met zonnepanelen   

Positief effect op gezondheid

Van de voerrobot en de mestrobot verwacht Bos een positief effect op de gezondheid van het vee.

Tot maart veegden de broers Bos zelf enkele keren per dag het kuilvoer naar het voerhek in de stallen, zodat de koeien er makkelijk bij kunnen. De robot die dit werk overnam, doet dit continu. “Zo kunnen ze de hele dag eten, op een moment dat zij er zin in hebben. Dat komt hun welzijn ten goede”, zegt Bos.

De andere robot houdt de mestroosters voortdurend schoon. “De mest koekt dus niet aan, de poten, vacht en de uiers blijven schoner en ik verwacht klauwproblemen te voorkomen. Dat is prettiger voor de dieren en misschien leven ze hierdoor ook langer”, zegt Bos.

Comfortabeler leefomstandigheden voor de koeien, hogere productie en een langere levensduur: win-win voor beest en boer. “Het scheelt ons per dag bovendien 2,5 uur werk. Aan voer aanschuiven had ik geen hekel, maar mest schuiven mis ik niet”, lacht Bos.

    

Signaal naar consument

De zonnepanelen liggen sinds december 2019 op het dak, de revenuen zijn dus nog niet bekend. Maar, zegt Bos: “Eigen stroom opwekken op een schone manier is een goed vooruitzicht. Zeker omdat we verwachten dat stroom duurder wordt. Zonnepanelen op het dak geven ook een goed signaal naar de consument over hoe wij boeren.”

     

Kanttekeningen

Bos heeft wel wat kanttekeningen bij de JoLa-regeling. “Mijn broer en ik zitten met zijn tweeën in een maatschap en op zo’n groot bedrijf zijn de investeringen ook groter. Dan is het jammer dat er per bedrijf maar één jonge boer van de regeling gebruik kan maken en dat de subsidie niet per persoon kan worden aangevraagd. Bovendien moet je de uitgave zelf voorschieten voor je de subsidie kunt innen. Dat is lastig vlak na een bedrijfsovername als je al veel financiële verplichtingen hebt.”

Hij adviseert daarnaast om de lijst van zaken waarin de subsidie geïnvesteerd mag worden, uit te breiden. “Er zijn veel meer mogelijkheden om een agrarisch bedrijf te verduurzamen.”

    

Niet moeilijk

Toch vindt hij het goed dat zijn broer en hij het ouderlijk bedrijf zo kunnen verduurzamen. “We hebben eerder een subsidieaanvraag alleen voor zonnepanelen gedaan. Die werden zo goedkoop dat we de aanvraag hebben teruggetrokken. Nu konden we voor hetzelfde bedrag ook nog in de robots investeren. Als je je er even in verdiept is het aanvragen niet moeilijk.”

Tekst: Rozatekst - Corianne Roza
Foto's: Phil Nijhuis

----------------------------

JoLa in het kort

  • De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland.
  • De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).
  • De provincies stellen de landelijke regeling open in hun gebied. Zij bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 26 investeringscategorieën in 2019 in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen.
  • De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername.

Dus ben je een jonge boer en wil je investeren in je landbouwbedrijf?

Kijk dan eens op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op RVO.nl kun je subsidieaanvragen indienen; RVO.nl regelt vervolgens de afhandeling van de aanvragen en de betaling. 

Boer Stephen Bos maakte gebruik van de JoLa-regeling