LEADER (lokale initiatieven)

Voedselbos Diepenheim - LEADER Zuidwest Twente

Met de ontwikkeling en oprichting van het demonstratieproject Voedselbos Diepenheim wil aanvrager VOF Het Honk een alternatieve, technisch en financieel duurzame vorm van landbouw ontwikkelen én daarmee anderen inspireren. Het Honk gaat onder andere actief de lokale vraag naar producten uit het voedselbos stimuleren. Ook gaat Het Honk de methodiek en keuzes van het opzetten van voedselbossen expliciet maken en actief uitdragen, dit in nauwe samenwerking met andere startende voedselbosinitiatieven in Nederland.

Start: najaar 2017
Gereed: voorjaar 2020

Voedselbos