Innovatie

Vrijloopstal

Een van de boegbeelden op het gebied van innovatie in het vorige subsidieprogramma (POP2) is de Integraal Duurzame Vrijloopstal. In de vrijloopzorgstal worden de koeien gehouden op een zachte natuurlijke ondergrond, zonder veel beton en ijzerwerk in de stal met een dubbele leefoppervlakte. De vrijloopstal geeft de melkkoeien ruimte om hun natuurlijk gedrag te uiten en verbetert de klauwgezondheid en levensduur. Hierdoor worden de koeien in een vrijloopstal ouder dan in een ligboxenstal. Dit is goed voor het dierwelzijn en de diergezondheid.

Na de eerste prototypes zijn nieuwe innovaties in het systeem geïntroduceerd. In de nieuwste IDV stal wordt mest gecomposteerd en gedroogd in de stal. Een afzuigsysteem perst de stallucht door de bodem en droogt zo de bodem en de afgezogen lucht wordt “gewassen” door de luchtwasser. Deze filtert ammoniak, fijnstof en stank uit de lucht waardoor deze niet in het milieu terecht komen. Door deze innovatie wordt de melkveehouderij geen gesloten stalsyteem zoals in de intensieve veehouderij. De stal blijft open, zichtbaar en transparant voor de maatschappij. Dit verbetert de leefomgeving in de regio. Voor deze afzuiging van de stallucht is een proefstalstatus verkregen vanuit het ministerie, die daarmee aangeeft vertrouwen te hebben in de werking ervan.

 

Ook is de vrijloopzorgstal MDV (maatlat duurzame veehouderij)-gecertificeerd. De mest uit de vrijloopstal is vast van vorm en ruikt haast niet bij het uitrijden en draagt zo ook bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Meer informatie over de vrijloopstal vindt je bij http://www.idv-advies.nl/vrijloopstallen.html

vrijloopstal