Water

Wasplaats met biologische zuivering in waterschap Noorderzijlvest

In het beheergebied van Noorderzijlvest is op de proefboerderij Kollumerwaard bij Munnekezijl onlangs de eerste wasplaats met een biologische zuivering aangelegd. In de wasplaats wordt het vrijkomende afvalwater opgevangen en gezuiverd met biofilters, een zogenaamde PhytoBac en een Heliosec. Binnenkort is de feestelijke opening van de wasplaats tijdens de open dag van de proefboerderij.

De wasplaats is gemaakt in het kader van “Aanpak puntemissies gewasbeschermingsmiddelen” Dit is een project van CLM en Delphy in samenwerking met de waterschappen Vechtstromen, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Doel ervan is om  bewustwording bij loonwerkers en akkerbouwers te creëren voor erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en het realiseren van goede erfsituaties. Bij een aantal deelnemers worden wasplaatsen aangelegd waarop ze machines kunnen reinigen die gebruikt zijn voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze wasplaatsen krijgen een biologische zuiveringsvoorziening.

Bron: Boerderij & Water, de nieuwsbrief voor agrarische ondernemers in het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en het Lauwersmeergebied