Nieuws

Wat levert de Focus Group Circular Horticulture op?

De Focus Group Circular Horticulture bestaat uit onderzoekers en praktijkmensen uit verschillende Europese landen. Vanuit Nederland nemen Ellen Beerling (onderzoeker WUR glastuinbouw) en Patrick Lemmens (innovatiemakelaar bij de Topsector Agri&Food) deel. De Focus Group is aan de slag gegaan met de vraag: hoe versterk je de kringloop in de beschermde tuinbouwteelten? Een gesprek met Ellen over haar ervaringen met deze Focus Group.

Wat is de stand van zaken van de Focus Group?

De 20 deelnemers aan de Focus Group Circular Horticulture zijn nu bezig met het schrijven van een aantal artikelen over de stand van zaken van onderzoek en praktijk met circulaire tuinbouw. Deze artikelen zullen worden gebundeld in een eindrapport, samen met een aantal aanbevelingen. De groep is vanaf 2017 twee keer bij elkaar geweest, waarvan één keer in Nederland. Om ideeën op te doen is men op bezoek geweest bij Tomatenkweker Ted Duivestijn. Het Vlaamse Plattelandsnetwerk heeft hier een bericht over opgenomen in haar nieuwsbrief: Toepassing van circulaire tuinbouw op een Nederlands tomatenbedrijf.

De leden van de Focus Group komen uit verschillende landen. Is er eensgezindheid binnen de groep?

Er zitten vooral onderzoekers in de Focus Group. Daarmee is het ook makkelijker om samen te zoeken naar oplossingen. We kijken in de Focus Group vooral naar wat we van elkaar kunnen leren.  Nederland loopt voorop waardoor veel kennis wordt uit Nederland gehaald en zet dan elders weer allerlei ontwikkelingen in gang, maar ook in andere landen gebeuren interessante dingen waar wij van kunnen leren.

Het is wel zo dat de situatie in de verschillende EU-landen behoorlijk varieert. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in wetgeving, in bewustwording over het belang van het terugdringen van emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en in hoeverre de waterkwaliteit wordt gemeten. In zuid-Europese landen wordt nog wel eens de stelling gehanteerd: als het niet wordt gemeten, is het er ook niet.

In Nederland is in de glastuinbouw momenteel de waterkwaliteit het belangrijkste onderwerp; in Zuid-Europese landen gaat het eerst en vooral om de waterkwantiteit (voldoende beschikbaarheid).

Komt er een bruikbaar product uit de Focus Group?

Het eindrapport zal vooral voor het beleid van belang zijn, minder voor de boer of tuinder, alhoewel je je als ondernemer door voorbeelden natuurlijk kunt laten inspireren. Het resultaat van de Focus Groups is input voor nieuwe onderzoeksprogramma’s en kan worden gebruikt voor EU,  nationaal en regionaal beleid.

Voor het verspreiden van kennis zijn wat mij betreft de Thematic Networks belangrijker dan de Focus Groups. Die hebben de taak om wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken voor de landbouwpraktijk. Een voorbeeld hiervan is het recent gestarte project Nefertiti, dat als doel heeft om kennisdoorstroming op allerlei terreinen te versnellen: hoe kan je de impact van kennis vergroten en hoe kan je het van elkaar leren in de EU verbeteren?  

Wat heb je zelf geleerd in de Focus Group?

Voor mij was het vooral belangrijk voor het onderhoud van het netwerk  en het inzicht dat er meer aandacht moet zijn voor de implementatie van de kennis. Inhoudelijk was de meerwaarde bescheiden. De grootste stroom van kennis gaat in deze Focus Group toch van Nederland naar andere landen. Nederland is in de glastuinbouw een voorloper als het gaat om duurzaamheid en teelttechniek.

Ellen Beerling