Nieuws

Winst boeken met precisielandbouw blijft een worsteling

Ongeveer 150 akkerbouwers lieten zich onlangs in Odoorn informeren over precisielandbouw. Op het bedrijf van Jan-Reinier de Jong werden presentaties gegeven en verschillende bedrijven demonstreerden hun producten.  In de presentaties kwam vooral de worsteling naar voren om met precisielandbouw winst te boeken. “Precisielandbouw, een zegen? Of gewoon een speeltje voor de jonge boer”, was één van de uitspraken van de jonge akkerbouwer René Speelman. De Databoerin Nicole Bartelds stelde echter “het is niet de vraag of we met precisielandbouw aan de slag gaan, maar wanneer en hoe”. Klik voor een uitgebreid verslag van deze dag. 

René Speelman heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf in Eerste Exloërmond. Hij is actief met precisielandbouw bezig. Zijn ervaring is dat precisielandbouw veel te maken heeft met het oplossen van struikelblokken. Hij adviseert om het overzichtelijk te houden en te kijken welke maatregelen en investeringen de grootste verbeter-potentie hebben.

Monitoring van het gewas vanuit de lucht

 

Nicole Bartelds is trekker van het precisielandbouwproject Maximum Sustainable (MAXSUS) . In dit POP3 innovatieproject worden gewasmonitoring, bodemscanning en opbrengstmeting gecombineerd. Zij vertelde over de meerwaarde van dronebeelden. Bartelds “Als je het gewas monitort vanuit de lucht en gaat bijbemesten op basis van die beelden kan je tot 10 procent meer opbrengst halen.” Volgens haar moet je voor precisielandbouw vooral op zoek gaan naar de verschillen in je gewassen en dat kan eenvoudig vanuit de lucht.

Proeftuin Precisielandbouw

Corné Kempenaar is projectleider NPPL van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), een initiatief van LNV. Het project is gestart met een zestal akkerbouwers, verspreid over het land. Momenteel doen binnen het NPPL-project 16 agrarische bedrijven mee. Uit de resultaten van de in 2018 toegepaste precisielandbouwtechnieken komt volgens Kempenaar naar voren dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gemiddeld 23 procent is verminderd en dat het gebruik van stikstof meststoffen 10 procent lager ligt. Hier staat tegenover dat het integreren van de componenten de telers tijd en geld kost en ook zijn er vragen over de kwaliteit van de sensordata.

Foto’s: Copyright Agrio, fotograaf Ruud Jacobs