Workshop Eerste ervaringen met Agrarisch Natuurbeheer door Collectieven

Walter Kooy (directeur Boeren en Natuur)

Quote: “We streven er naar om alle POP3-maatregelen en hun effecten in GIS te registreren, zodat we een transparant systeem krijgen dat inzicht geeft in de resultaten”

Insteek bij opstellen van POP3 was vooral gericht op kwetsbare soorten die op Europese lijst staan. De instandhouding van landschap via bijvoorbeeld houtwallen die erg belangrijk zijn voor de basiskwaliteit was nogal onderbelicht. Die basiskwaliteit is ook heel belangrijk voor draagvlak bij het grote publiek want op lange termijn zal de huidige inzet niet voldoende zijn om de kwaliteit van het landelijk gebied in stand te houden. Er is naar schatting nog minimaal 20.000 ha zwaar beheer nodig om de ecologische doelen  te halen (dan hebben we over het niet verder achteruit gaan van soorten). Er zal dus in de toekomst geld bij moeten. Voor zware beheerpakketten met bijzondere soorten zal altijd een beroep moeten worden gedaan op de samenleving.

We moeten naar een nieuw bedrijfsmodel waarin natuurinclusief boeren volwaardig wordt meegenomen. Vraagt ook om veranderingen in onderwijs en een andere manier van werken van agrarische bedrijven. Minder export georiënteerd en meer aandacht voor hoe een product gemaakt is.

Uit ex ante evaluatie komen paar noties:

  • We halen met een euro belastinggeld niet het hoogste ecologisch rendement (is wel verbeterd met het prioriteren van de aangewezen gebieden)
  • Veel te verbeteren aan de bureaucratie. Het uitgangspunt van bottum up komt niet echt uit de verf, want de regeldruk is net zo hoog als voorheen. En provincies hebben nogal de neiging om op detailniveau mee te willen kijken bij wat boer doet. Wel verschillen tussen provincies onderling die wellicht van elkaar kunnen leren.
  • Spanning tussen controle van de regels en effectief beheren. Het zou in de praktijk beter werken als een boer flexibel kan inspelen op omstandigheden.

Er zijn afspraken gemaakt over een verbetertraject in 2017. Goed om te kijken naar breder inzetten van agrarische collectieven. Levert een hoger maatschappelijk rendement dan alleen inzetten voor ANB.

 Vragen:

1.Kunnen we niet meer gebruik maken van vergroeningsgelden uit peiler 1?

Een ander GLB zal nodig zijn omdat anders de samenleving zegt:  “zo niet!”

2.Hoe gaat de landbouwlobby zich sterker maken voor boerennatuur?

Boeren moeten meer samen optrekken met burgers. Westerkwartier als voorbeeld waar boeren en burgers, RECRON enz. met elkaar samenwerken. Dat maakt een lobby veel sterker.

3.Mag een boer verdienen aan Agrarisch Natuurbeheer?

Ja maar, hij moet dan ook in de rest van zijn bedrijfsvoering laten zien goed bezig te zijn. Ja, de uitdaging is om duurzamere producten met een hogere waarde bij de consument te krijgen. Het verdienmodel van ANB zou gekoppeld moeten worden aan het genereren van meerwaarde in de keten.

BijlageGrootte
PDF-pictogram BoerenNatuur.nl 17nov.pdf197.47 KB