Workshop Theory U

Quote: Durf te leren van proberen

Quote:  Niet alles is vandaag of morgen klaar, soms heeft het meer tijd nodig.

  

Marieke Leentvaar (Waaloord)

Marieke Leentvaar houdt  als inhoudsdeskundige een inleiding over de Theorie U.

Zij doet dit aan de hand de speech van Ruud Veltenaar: wat kunnen en doen we/ het moet anders, maar ook wat voor instrumenten heb je, je moet het met elkaar doen.

De oude manier van plan van aanpak --------------> resultaat  (als rechte lijn) werkt niet meer.

Je zult moeten onderzoeken wat er ‘onder de grond zit’ , ‘dieper in de bodem zit’. Dat vraagt onderzoek. Wat is daarvoor nodig:

Een open mind: je moet het gesprek aan

Een open hart: je moet de context bekijken, naar anderen luisteren

Een open wil: je moet komen bij de bron, bij je intuïtie, er ook voor willen gaan.

Van daaruit kun je starten om iets te creëren.

De Theorie U verbindt in feite hoofd- hart- buik en handen.

Op deze manier iets creëren, wat heel persoonlijk is, er komt veel energie vrij, er gaat iets borrelen.

 

Er wordt een oefening gedaan, in twee-/drietallen waarbij gedurende 3 minuten alleen wordt geluisterd naar anderen. Er mogen geen vragen worden gesteld/geen commentaar.

Het blijkt dat het best moeilijk is om alleen maar te luisteren en je mond te houden. Als spreker kom je ‘makkelijker’ bij de kern.

 

Petra van de Kop (Kop&Co)

Petra van der Kop vertelt over haar ervaringen hoe met de genoemde theorie de plattelandsconferentie in 2012 (van het toenmalige Netwerk Platteland) is vorm gegeven. De conferentie zou gaan over “hoe verder te gaan in de volgende POP-programma periode”.

Dit was nog niet zo makkelijk, het was een intensief proces maar uiteindelijk vond de conferentie plaats met 250 deelnemers, werden er 4 inhoudelijke thema’s uitgewerkt en waren er 20 uitgewerkte ideeën. De deelnemers waren individueel geïnspireerd, maar de samenwerking kwam nauwelijks van de grond, er was geen gedeelde praktijk.

 

Mireille Groot Koerkamp (Leadercoördinator Kracht van Salland)

Mireille vertelt als ervaringsdeskundige over haar ervaring met de Theorie U bij de vraag: hoe betrek je het hele (LEADER) gebied bij de nieuwe strategie bij de overgang van POP2 naar POP3.

Na een training vanuit de Theorie U zijn er 50 mensen in het leadergebied geïnterviewd; geen bekende contacten, maar mensen die veel mensen kennen, zoals kapper, dominee etc.

Er waren 3 belangrijke vragen:

Waar zit de energie?

Waar stokt het?

Hoe kunnen we het doen?

Op deze manier wilde zij de vraag: wat speelt er in Salland? beantwoorden.

Het was een inspirerend proces waarbij aanvankelijk 90 mensen waren betrokken, nu zijn er 600 betrokkenen. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan: OZO verbindzorg, maar ook Salland café die nog steeds een succes zijn. Op deze manier is betrokkenheid gecreëerd en kom je in een collectief veld waarin mensen zich verantwoordelijk voelen.

Een wens van de leadergroep is om wat meer jongeren erbij te betrekken. Dit is een groep die nog niet zo betrokken is.

 

Opmerkingen na afloop nav de workshop (maar ook n.a.v.  de speech van trendwatcher Ruud Veltenaar):

-Ik denk er wat vaker over na of ik met het goede bezig ben.

-Ik ben af van de lineaire lijn

-Ik laat veel meer kanten/drijfveren meespelen in mijn werk.

 

Meer informatie over de Theory U: www.presencing.com/theoryu