Workshop Verbetervoorstellen POP3

In de afgelopen periode zijn er bij het Regiebureau verschillende signalen binnen gekomen dat er bij de uitvoering van POP3 tegen bepaalde aspecten wordt aangelopen. Vanuit de signaalfunctie van het Regiebureau is met deze workshop beoogd meer helderheid te verkrijgen over deze uitvoeringsaspecten en te bezien of er verbeteringen mogelijk zijn.

De door de deelnemers ingebrachte punten zijn ondertussen neergelegd bij de organisaties die er iets mee zouden kunnen: RVO.nl, de Provincies of EZ. Deze organisaties gaan bezien welke verbetermogelijkheden er zijn. Dit betekent dus niet automatisch dat alle ingebrachte punten kunnen worden omgezet tot verbeteracties.

De ingebracht punten zijn hieronder samengevat en gerubriceerd:

M.b.t. de communicatie over het POP3-programma

 • Alle betrokken partijen moeten beter met elkaar overleggen.
 • Alle partijen zouden beter moeten communiceren over de afgesproken processen en procedures, over wat er wel en wat er niet kan, over nieuwe ontwikkelingen en tussentijdse aanpassingen van de regels.

 

EU niveau

 • Lees verordeningen EU naar de letter en vertaal die naar provinciale verordeningen.
 • Bezie de aanbestedingsrichtlijnen op correctheid.
 • Wees niet te bang voor de EU en geef ook weerwoord aan deEU.
 • Geef ZZP-ers alleen of tezamen meer mogelijkheden.
 • Meer subsidie voor samenwerking dat levert winst op.
 • Confronteer Brussel met de problemen van de uitvoering.
 • Neem ervaringen van POP3 mee naar POP4.
 • Begin op tijd met nadenken over POP4 en neem de uitvoering daarin mee. Bijv. grote projecten EU, midden groot projecten nationaal, kleine projecten provincie en regionaal.

 

Nationaal niveau

 • Breng eenvoud, synchroniteit en uniformiteit in de uitvoering.
 • Neem de regio mee in de uitvoering.
 • LTO wil meebeslissen bij toekenning van projecten. Evaluatie innovatieve concepten Gelderland levert veel info op voor verbeteringen.
 • Bij beoordeling meer dan vier criteria nemen en meer dan vier punten per criterium kunnen scoren. Anders te weinig verschillen.
 • Meer tijd tussen GS besluit en openstelling nemen.
 • Voor Leader lager minimumbedrag of koepelbedrag mogelijk maken.
 • Drie maanden tussen aanvraag en tot verder kunnen is te lang.
 • Betere websites van provincies met meer info.
 • Betere planning van openstellingen.
 • Fouten op RVO site meteen weghalen en oplossen.
 • Enkelvoudige indieners moeten ook iets kunnen.
 • Verminder papierwerk.
 • Boeren die bestuurders zijn moeten hieruit betaald kunnen worden.

 

Regionaal niveau

 • Graag hogere plafonds.
 • Zet POP in op wat kan.
 • Per direct, meer informatie.
 • Overleg met mensen in de gebieden over wat kan.
 • Kleine bedrijven moeten ook met POP kunnen werken.
 • Provincies lijken strenger dan EU, stap van die angst af.
 • LAG toets parallel aan RVO toets.
 • MKB verklaring van minder dan 250 werknemers loslaten.
 • Collectieven kunnen geen BTW terug vragen en hebben geen geld voor voorfinanciering, kan hier iets aan gedaan worden.
 • Administratiekosten te hoog.
 • RVO heeft te lang werk van begin tot het eind, dan is de energie er uit etc.
 • Leader brief van 31 oktober aan RVO laten beantwoorden.
 • Kernpunten LTO boodschap (Noord/Groningen) met punten uit de uitvoering relatie provincie/RVO: brief ligt al bij RVO en Groningen.